Print
แหล่งท่องเที่ยวทั่วไป
Hits: 6365

ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีอำเภอธาตุพนมได้จัดให้มีตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าชายแดนระหว่างสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาวและไทยที่บริเวณเขื่อนริมฝั่งแม่น้ำโขง  ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม  มีสินค้าประเภทผักพื้นบ้าน  หอย  ปูปลา ของป่าที่หายากมากมาย