แหล่งท่องเที่ยว  สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอเมืองนครพนม

 

ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัด  มีเนื้อที่  1  ไร่  3  งาน  25  ตารางวา  เสาหลักเมืองทำด้วยไม้กรันเกราซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนม  มีความสูง  4.675  เมตร  ฝังลงไปในพื้นดิน  1.975  เมตร  เหลือส่วนที่พ้นพื้นดิน  2.70  เมตร  หรือ  108  นิ้ว  ถือเป็นมงคล  108  ประการ  ส่วนยอดเสาหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์  เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของชาวนครพนมและประชาชนทั่วไป

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองนครพนม  เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2539  เวลา  17.45 น. มีพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น

ถนนศาลากลาง

เป็นถนนเส้นสั้นๆที่สวยงามเส้นหนึ่งของเมืองนครพนม  เชื่อมระหว่างถนนอภิบาลบัญชากับถนนสุนทรวิจิตร  โดยจะมีแนวต้นไม่ใหญ่อยู่ตรงกลาง  หัวถนนด้านถนนอภิบาลบัญชามีตึกแบบโบราณสีแดงตั้งอยู่  ในอดีตคือศาลากลางจังหวัดนครพนม  ปัจจุบันคือหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนีนารถ  อยู่ใกล้ๆกันกับเสาหลักเมืองนั่นเอง

สนามกอล์ฟภูกระแต เป็นสนามกอล์ฟที่สวยงามที่สุดในภาคอีสาน  ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคนครพนม (มหาวิทยาลัยนครพนม)  มีเนื้อที่ประมาณ  200  ไร่  ห่างจากอำเภอเมือง  4  กิโลเมตร  บริเวณอ่างเก็บน้ำภูกระแต  จัดเป็นสนามกอล์ฟมาตรฐานแห่งหนึ่งในประเทศไทย  มีขนาด  9  หลุม  มีพันธุ์ไม้ธรรมชาติสวยสดงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาท่องเที่ยว

สวนสาธารณะและหาดทรายท้ายเมือง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  บนถนนสุนทรวิจิตรตรงข้ามที่ทำการแขวงคำม่วน  ประเทศสาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  นับเป็นหาดทรายน้ำจืดที่สวยงามมาก  มีลักษณะหาดทรายในฤดูแล้ง  (ราวเดือนกุมภาพันธ์ -  เมษายน)  บริเวณหาดทรายจะยื่นออกไปในแม่น้ำโขงทำให้ห่างจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่มากนัก  เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและชมความงามของธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง

แหล่งท่องเที่ยว  สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอเรณูนคร

วัดพระธาตุเรณู ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเรณูนคร  เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระธาตุเรณู  สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2461  โดยจำลองมาจากพระธาตุพนม (องค์เดิม)  สูง  35  เมตร  กว้าง  8.37  เมตร  มีซุ้มประตู  4  ด้าน  ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎกพระพุทธรูปทองคำภายในวัดพระธาตุเรณู  บริเวณข้างวัดมีตลาดสินค้าพื้นเมือง  เช่นหมอนลายขิต  ผ้าไหม  เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยว  สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอนาแก

วัดภูพานลานสาวคอย ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน  ห่างจากอำเภอนาแก  6  กิโลเมตร  เป็นถนนลูกรัง  รถยนต์สามารถขึ้นไปถึงลานสาวคอยได้  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลานหินเรียบมีต้นไม้เบญจพรรณขึ้นประปราย  เมื่อขึ้นไปถึงลานหินแล้วสามารถมองเห็นยอดพระธาตุพนมและหนองหาน  จังหวัดสกลนครได้อย่างชัดเจน  ทั่วพื้นที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม  สถานที่แห่งนี้มีเรื่องเล่ากันว่า  สมัยก่อนหนุ่มสาวชาวบ้านจะออกไปหาของป่าหรือไปเที่ยว  ก็จะนัดหมายมาคอยกันที่ลานหินเป็นประจำ  โดยฝ่ายสาวจะเป็นผู้มาคอย  จึงได้ชื่อว่า "ลานสาวคอย"

แหล่งท่องเที่ยว  สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี  (วัดสองคอน) โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่บ้านสองคอน  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  ห่างจากอำเภอธาตุพนมประมาณ  12  กิโลเมตร  เป็นสถานที่จาริกแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนเพื่อร่วมทำพิธีมิสซาขอบคุณพระเป็นเจ้า  และชมพระธาตุของบุญราศรีทั้ง7