เกี่ยวกับเรา

เราเป็นชาวธาตุพนมโดยกำเนิด  หลังจากที่เราไปศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในระดับหนึ่งแล้ว  เนื่องจากเราเป็นคนรักถิ่น  เราจึงกลับมาทำงานที่เรารัก  ชีวิตการทำงาน  ชีวิตครอบครัวเราเริ่มต้นที่นี่  พูดได้ว่า  ที่นี่เรามีความสุขอยู่ท่ามกลางพ่อ  แม่  พี่น้อง  ญาติสนิท  มิตร  สหาย  แม้ว่าเราจะไม่ร่ำรวย  รุ่งโรจน์  หรือรุ่งเรืองอะไรมากมาย แต่เราก็พอใจ  มีความสุขตามอัตภาพ  ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดว่า  "ความสุขอยู่ที่ใจ  " เราว่าจริงของเขานะ  เราจึงอยากบอกให้ใครๆทราบว่าเรารักที่นี่    เรารักธาตุพนม