รำหางนกยูง

รำหางนกยูงกำเนิดมาแล้วประมาณ  100  ปีเศษ  ใช้สำหรับรำบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์  เพื่อประทานพรให้มีชัยชะและแคล้วคลาดจากภยันตรายในการเข้าแข่งขันชิงชัยต่างๆ  โดยเฉพาะในการแข่งขันเรือยาวในเทศกาลออกพรรษา  ปกติการรำชนิดนี้จะแสดงท่ารำบนหัวเรือแข่งและรำถวายหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ท่ารำได้ดัดแปลงมาจากการรำไหว้ครูของนักรบก่อนออกศึกสงครามในสมัยก่อน  โดยรำอาวุธตามที่ตัวเองฝึก  คือรำดาบ  รำกระบี่กระบองเข้าจังหวะกลองยาว

Peacock  Tail  Dance

The  Peacock  Tail  Dance  is  another  of  Nakhonphanom' s  local  dance  styles,  usually  performed  at  the  annual  festival  celebrating  the  end  of  Buddhist  Rain  Retreat (Awk  Phunsa)  to  ask  for  blessing  the  spirit    of  the  city  for  luck,strength  and  safty.