วัดหัวเวียงรังษี

 

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม  ติดกับโรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา)  เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง  สันนิษฐานว่าน่าจะตั้งขึ้นในสมัยปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุพนม  เพราะอิฐที่ก่อสร้างสิม(อุโบสถ) เป็นรุ่นเดียวกับพระธาตุพนม  และเป็นวัดที่สร้างทับวัดเก่า  ลักษณะของสิมวัดหัวเวียงรังษีมีรูปทรงแบบสิมริมฝั่งแม่น้ำโขง  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ  เป็นภาพแต้มปรากฏอยู่ภายในสิมและภายนอกสิมบางแห่ง  ภาพภายในเป็นพุทธประวัติ  ทศชาติ  (ผนังรีด้านซ้ายเป็นภาพ  ทานช้าง  ทานลูก  สองกุมาร  หนีไปซ่อนในสระบัว)  และรามเกียรติ์  วาดขึ้นในราวปี  พ.ศ.  2464  ใช้เวลาวาดประมาณ  2  ปี  โดยช่างแต้มคือ  หลวงชาญอักษร  จารย์คูณ  และจารย์สี