เกณฑ์ยาม

ยามอาทิตย์ เกณฑ์  15
ยามจันทร์ เกณฑ์  14
ยามอังคาร เกณฑ์  13
ยามพุธ เกณฑ์ 12
ยามพฤหัส เกณฑ์  11
ยามศุกร์ เกณฑ์  10
ยามเสาร์ เกณฑ์  9

ยามทำมงคล

เมื่อจะทำมงคลในวันใด  ให้ตรวจดูยามก่อน  คือให้ตั้งเกณฑ์วันนั้นลง  เอา  13  บวก  9  หาร  ได้เศษเท่าใดให้ทายตามเศษดังนี้

เศษ  1 จะมีลาภสิ่งที่ประสงค์จงใจรัก
เศษ  2-3 จะเกิดเคราะห์อาจเถิงมรณะแล
เศษ  4-5 เลือดจะตกยางจะออกให้ระวัง
เศษ 6 จะอยู่เย็นเป็นสุขสวัสดีมีลาภแล
เศษ  0 สูญร้ายนัก  มักเกิดถ้อยความ  จะมีทุกข์ร้อนมาถึง  อย่าทำแท้แล