รำศรีโคตรบูร

นครพนมเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโคตรบูรที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต  ในอาณาบริเวณสองฟากฝั่งแม่น้ำโขง  อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดนครพนม  มุกดาหาร  และฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงบริเวณแขวงคำม่วนและสุวรรณเขต  ในปัจจุบันเป็นดินแดนแห่งการสั่งสมวัฒนธรรมอันเก่าแก่แห่งหนึ่ง  รำศรีโคตรบูรถูกปรับปรุงให้เป็นชุดรำประจำจังหวัดนครพนม  เพื่อแสดงให้ระลึกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตสืบมาจนปัจจุบัน  แสดงถึงการแสดงที่ผสมผสานกันของการรำเซิ้งที่มีความสนุกสนาน  กับการรำภูไทที่มีความอ่อนช้อย  สวยงาม  มีลักษณะท่ารำตามแบบฉบับของชาวอีสาน  คือ  "ยกสูง  ก้มต่ำ  รำกว้าง"  จากความกลมกลืนระหว่างท่ารำกับดนตรีพื้นเมืองอีสานที่มีเสียงไพเราะและสมบูรณ์ยิ่ง  รำศรีโคตรบูรจึงถือเป็นท่ารำอีกชุดหนึ่งในการรำบูชาพระธาตุพนมในเทศกาลไหลเรือไฟทุกปี

Sri  Kotaboon  Dance

Nakhonphanom  is  the  ancient  site  of  Sri  Kotaboon  Kingdom  which  once  encompassed  territories  on  both  sides  of  the  Maekhong  river.  The  Dance  developed  from  both  "Serng"  and  "Phutai"  dancing  stye  with  "Esarn"  musical  instruments  in  order  to  commemorate  Sri  Kotaboon  Kingdom.