วัดพุทธสีมา

ตั้งอยู่ที่บ้านฝั่งแดง  ตำบลฝั่งแดง  ถนนสายนาแก  - ธาตุพนม  ก่อนถึงอำเภอธาตุพนมประมาณ  6  กิโลเมตร  เลี้ยวซ้ายเข้าวัดประมาณ  500  เมตร  เดิมเรียกวัดบ้านฝั่งแดง  เพราะบริเวณนี้มีตระพังแดงซึ่งเกิดจากแม่น้ำก่ำที่ไหลมาจากหนองหาน  มีสีแดง  สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2462  จากหลักฐานที่ปรากฏเป็นตัวอักษรอยู่เหนือกรอบประตูด้านหน้าว่า  "โรงพระอุโบสถ  ได้รับพระราชทาน" วันที่  14  มกราคม  พ.ศ.  2462  ตัวสิมหันหน้าไปทางทิศตะวันออก  มีรูปทรงเป็นอาคารสถาปัตยกรรมสมัยรัชการที่  5  เป็นสิมก่ออิฐถือปูน  กรอบประตู  หน้าต่างทำเป็นรูปโค้ง  บนผนังด้านนอกตัวอาคารปรากฏภาพจิตรกรรมอยู่เหนือกรอบประตู  และหน้าต่างทำเป็นรูปโค้ง  บนกรอบโค้งเหนือบานหน้าต่างมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลายเส้น  ใช้สีแซมแต่เพียงบางส่วน  รูปภาพภายนอกเป็นภาพแสดงพุทธประวัตินรก  และทศชาติบางเรื่อง  ส่วนรูปภาพภายในเป็นเรื่องพุทธประวัติ  ทศชาติ  และสินไซ  ผนังห่อหุ้มกลองหลัง  โดยใต้ภาพช่างแต้ม (จารย์คูนและจารย์ผุย)  จะเขียนตัวอักษรไทยน้อยกำกับเอาไว้