วัดหลักศิลา

วัดหลักศิลา  ตั้งอยู่ที่บ้านหลักศิลา  ตำบลพระกลางทุ่ง  ห่างจากอำเภอธาตุพนมประมาณ  8  กิโลเมตร  เป็นวัดที่เก็บรักษาใบเสมามีอายุเก่าแก่  สันนิษฐานว่าเป็นใบเสมาที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับใบเสมาในกลุ่มเมืองฟ้าแดดสงยาง  จังหวัดกาฬสินทธุ์