"ไทญ้อ" เป็นชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นอาศียอยู่ในเขตอำเภอท่าอุเทน  นาหว้าและโพนสวรรค์  โดยปกติการรำไทญ้อจะพบในเทศกาลสงกรานต์ในช่วงเดือนเมษายนและเทศกาลที่สำคัญเท่านั้น

ในเทศกาลสงกรานต์ชาวไทญ้อจะมีสรงน้ำในตอนกลางวัน  โดยมีการตั้งขบวนแห่จากคุ้มเหนือไปยังคุ้มใต้ลงมาตามลำดับ  ตั้งแต่วันขึ้น  1  ค่ำ  เป็นต้นไป  จนถึงวันเพ็ญ  15  ค่ำ  เดือน  5  ในตอนกลางคืน  หนุ่มสาวชาวบ้านจะจัดทำขบวนแห่ดอกไม้บูชาพระธาตุ  โดยนำต้นดอกจำปา(ลั่นทม)  ไปบูชาวัดต่างๆ  โดยจะเริ่มจากวัดใต้สุดไปหาวัดเหนือสุด  ซึ่งจะเป็นคืนสุดท้าย

เมื่อเสร็จพิธีแห่ดอกไม้บูชาองค์พระธาตุ  จะเป็นช่วงแห่งความสนุกสนานของหนุ่มสาว  ซึ่งจะมีการหยอกล้อ  การเกี้ยวพาราสีของบรรดาหนุ่มสาว

Tai  Yo  Dance

"Tai  Yo"  is  another  subgroup  found  mostly  in  THa  U- Ten, NaWa  and  Phon  Sawan  districts  of  Nakhonphanom.  The  Tai  Yo  Dance  is  always  performed  during  the  Songkran  (Flash)  festival  in  April  and  during  another  special  Buddhist  holidays.