หาดทรายทอง

อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง  ตอนกลางของอำเภอธาตุพนม  บริเวณบ้านหลักศิลา  ตำบลพระกลางทุ่ง  หาดนี้สามารถเที่ยวได้ในช่วงเดือนมีนาคม  -  พฤษภาคม  ของทุกปี  ปีนี้ (2553)  น้ำโขงลดระดับลงมากกว่าทุกปี  หาดทรายเกิดขึ้นมากจนเชื่อมต่อกับดอนปลาแดกซึ่งเป็นเกาะกลางแม่น้ำโขงขนาดใหญ่  สามารถเดินไปมาหากันได้  (ดูภาพทั้งหมดได้ที่อัลบั้มภาพหาดทรายทอง)