พิพิธภัณฑ์อาจารยบัว  เตมิโย

พิพิธภัณฑ์อาจารย์บัว  เตมิโย  วัดศิลามงคล  บ้านหลักศิลา  ห่างจากอำเภอธาตุพนมประมาณ  5  กิโลเมตร  มีอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต  เครื่องอัฐบริขาลของอาจารย์บัว  เตมิโย  และร่างกายของท่าน  ซึ่งหลังจากมรณภาพแล้วไม่เน่าเปื่อย  เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดนครพนม  นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆให้ชมอีกมาก