รำตำนานพระธาตุพนม

เป็นการรำบูชาพระธาตุพนมที่ปรับปรุงมาจากการฟ้อนรำแห่กองบุญในเทศกาลงานนมัสการพระธาตุพนม  ได้นำเอาบทสวดสดุดีองค์พระธาตุพนมทำนองสรภัญญะ  มาประกอบกับวงดนตรีมโหรี  ซึ่งกล่าวถึงตำนานและความพิสดารขององค์พระธาตุพนม

การรำชุดนี้แสดงครั้งแรกในงานสมโภชพระธาตุพนมองค์ใหม่  เมื่อ พ.ศ. 2522  ถือเป็นเอกลักษณ์ใช้รำเปิดงานนมัสการพระธาตุพนมทุกครั้ง  จนถึงปัจจุบัน  และได้นำมารำบูชาพระธาตุพนมในงานไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมตั้งแต่  พ.ศ.  2530  เป็นต้นมา

Pra  Thaphanom  Legend  Dance

First  performed  during  the  Royal  ceremony  for  the  ornamental  umbrella  installation  in  1979.  The  dance  symbolizes  the  people's  dovotion  to  Pra  Thatphanom  in  the  annual  Illuminated  Boat  festival  since  1987.