ภาพนี้ถ่ายโดยนายสุรเดช  อรรคศรีวร  ช่างภาพวัดพระธาตุพนม

วันที่  23  กันยายน  2552  เวลา  18.00 น.

มหัศจรรย์วันสัตนาคาวัดพระธาตุพนม  ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  11

 

 

พญานาคผู้พิทักษ์พระธาตุพนม

เรื่องพญานาคผู้พิทักษ์พระธาตุพนมนี้  เกิดขึ้นในยุคที่พระเดชพระคุณท่านพ่อพระธรรมราชานุวัตร   (แก้ว  กนฺโตภาโส  ป.ธ.6,   น.ธ.เอก)  เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  (พ.ศ. 2480-2532)  ท่านเป็นผู้มีความรอบรู้และสนใจค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  จนได้รับขนานนามว่า  "นักปราชญ์แห่งลุ่มน้ำโขง"  ท่านเป็นบูรพาจารย์องค์หนึ่งแห่งวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ได้ทำนุบำรุงวัดให้เจริญก้าวหน้าอย่างมากมาย  ในปี พ.ศ.ศ  2499  ได้ก่อตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐาน  ได้ส่งภิกษุ  สามเณร  แม่ชีไปศึกษาด้านวิปัสนากรรมฐานจากหลายสำนัก  และได้ฝึกพระภิกษุสามเณรในวัดอยู่เสมอ

เรื่องเกี่ยวกับพญานาคนี้พระเดชพระคุณท่านพ่อเคยกล่าวว่า  "ฉันเป็นคนชอบค้นคว้าและพิสูจน์เรื่องลึกลับต่างๆอยู่เสมอ ไม่ค่อยจะเชื่ออะไรง่ายๆ  แต่เรื่องพญานาคทั้งเจ็ดองค์ที่เข้าประทับทรงที่วัดนี้  เป็นเรื่องมหัศจรรย์อยู่มากทีเดียว ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เป็นเรื่องส่วนบุคคล " สำหรับเรื่องพญานาคเกิดขึ้นเมื่อท่านพ่อตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานได้ประมาณ  1  ปี  เหตุเกิดเมื่อขึ้น  5  ค่ำ  เดือน  11  พ.ศ.  2500  เวลาประมาณตี 2  คืนนั้นฝนตกหนักประมาณครึ่งชั่วโมง  และตกพรำๆอีกประมาณ  20  นาที  ขณะที่ฝนตกฟ้าร้องดังสนั่นแผ่นดินสะเทือน  นายไก้ฮวด  ชาวธาตุพนมได้ออกมารองน้ำฝาที่หน้าร้านของตน  ได้มองเห็นแสงประหลาดเป็นลำงามโตเท่าต้นตาลขนาดใหญ่  มีสีต่างถึง  7  สี  พุ่งแหวกอากาศเป็นลำยาวจากทางทิศเหนือ  จึงร้องเอะอะขึ้นเรียกภรรยาออกมาดู  แสงสีประหลาดน่าสะพึงกลัวนั้น  พอมาถึงซุ้มประตูแสงนั้นก็หายเข้าไปในองค์พระธาตุพนม

ต่อมาอีกสองวันท่านพ่อฯได้ให้สามเณรชื่อทรัพย์ได้นั่งทางในตรวจดูเหตุการณ์ว่า  แสงประหลาดเจ็ดสีเท่าลำต้นตาลที่นายไก้ฮวดเห็นหายเข้ามาในวัดมีข้อเท็จจริงอย่างไร  สามเณรทรัพย์นั่งเข้าญาณสมาธิอยู่ครู่หนึ่งก็พบว่า  มีพญานาคลำตัวใหญ่เท่าต้นตาล  มีหงอนแดงน่าสะพึงกลัว  จำนวน  7  ตัว  นอนเรียงกันอยู่ในลานพระธาตุ  แล้วต่อมาก็กลายเป็นมานพ  7  ชาย  ทรงเครื่องขาวเรียงกันเป็นแถวอยู่ที่เดิม  หลังจากนั้นด้วพลังจิตที่เหนือกว่า  สามเณรทรัพย์หมดความรู้สึกวูปไป  แล้วถูกเข้าทรงโดยพญานาค  หลังจากนั้นก็มีการสนทนากับท่านพ่อฯ  ทำให้ทราบว่า  พญานาคจากสระอโนดาตในเทือกเขาหิมาลัยได้รับบัญชากพระอินทราธิราชเจ้าให้มารักษาพระอุรังคธาตุ เนื่องจากพวกเทพยดาที่รักษาองค์พระธาตุอยู่ก่อนนิสัยไม่ดี  ชอบอาศัยกินสินบนและเครื่องเซ่นสรวงของชาวบ้าน

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2500  เป็นต้นมาจึงได้จัดให้มีการประทับทรงพญานาคทั้งเจ็ดองค์ขึ้นที่วัดพระธาตุพนม  ท่านพ่อพระธรรมราชานุวัตรได้กล่าวเสมอว่า  มหาเจดีย์พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่อายุกว่า  2,500  ปีองค์นี้เป็นที่รวมชีวิตจิตใจของชาวอีสานและพี่น้องชาวฝั่งลาวทั่วประเทศ  เวลามีงานเทศกาลนมัสการประจำปี  พุทธศาสนิกชนทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำโขงพากันมานมัสการเป็นแสนๆคน  มีจำนวนไม่น้อยที่มาขอน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของพญาคทั้งเจ็ดไปกิน  ไปทา  รักษาโรคภัยไข้เจ็บหายเป็นปกติดีเป็นที่เลื่องลือในเรื่องความมหัศจรรย์  บางคนก็มาขออาบน้ำมนต์  บ้างก็มาขอบูชาพระเครื่องชุดที่พญานาคทั้งเจ็ดปลุกเสก

แม้เหตุการณ์จะผ่านมากว่าห้าสิบปีแล้วลูกศิษย์ลูกหายังคงเลื่อมใสศรัทธาและจัดให้มีการจัดงานวันพญานาคทุกปีก่อนเทศกาลวันออกพรรษา