เนื่องจากอำเภอธาตุพนมเป็นอำเภอหนึ่งที่มีชื่อเสียง  มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแวะมามากที่สุด  เพื่อมานมัสการพระธาตุพนม  บริเวณทางทิศใต้ของวัดติดกับโรงเรียนวัดพระธาตุพนม  ทางวัดได้จัดให้เป็นที่ขายสินค้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมืองที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดนครพนม  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อได้ราคาไม่แพง  ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าฝ้ายและไหม สินค้าเหล่านี้ได้แก่  ผ้าซิ่นไหม  ผ้าฝ้ายมัดหมี่

ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง สิ่นค้าที่สำคัญคือแคน  พิณ  โหวด

ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร  ขนม ที่ขึ้นชื่อที่สุดของธาตุพนมคือ  กาละแม

ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสาน สำคัญคือ  กระติ๊บข้าว  กระด้ง  เสื่อเตย

ผลิตภัณฑ์ประเภทงานตีเหล็ก มี  มีดโต้ ขวาน  เสียม  จอบ